Kötelező offertóriumok 2019

  1. Templomépítések és renoválások támogatására tartandó offertórium.

Időpontja: Vízkereszt utáni 1.vasárnap. Január 13. 

  1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálatot szolgáló offertótrium.

Időpontja:. Böjt 5. vasárnapja. Április 7. (GAS vasárnap szószék cserével) 

  1. Egyházzenét támogató offertórium.

Időpontja: Húsvét utáni 4. vasárnap. Május 19. 

  1. Misszió céljára szolgáló offertórium.

Időpontja: Exaudi vasárnapja. Június 2. 

  1. Gyógykezelési offertórium.

Időpontja: Szentháromság utáni 2. vasárnap. Június  30. 

  1. Ifjúsági offertórium.

Időpontja: Szeptember első vasárnapja. Szeptember  1. 

  1. Szórvány-gyülekezetek megsegítésére szolgáló offertórium.

Időpontja: Szentháromság ü. utáni 18. vasárnap. Október 20. 

  1. Biblia terjesztését szolgáló offertórium.

Időpontja: Október hó utolsó vasárnapja. Október 27. 

  1. Egyházmegyei járulék

Időpontja: folyamatos, legkésőbb december 15. 

 

A Budai Evangélikus Egyházmegye  számlaszáma:  OTP   11702036-20699619 

Az offertóriumok beküldési határideje: 15 nappal az offertórium összegyűjtése után. Kérjük, hogy ezt az időpontot tartsák be, mert késedelem esetén 100 Ft/nap díjat számolunk fel. 

 

Budapest, 2019. január 14.                            

Keczkó Pál
esperes

 

Napi ige

Még a veréb is talál házat és a fecske is fészket, ahova fiókáit helyezi oltáraidnál, Seregek Ura, királyom és Istenem! (Zsolt 84,4)

Jézus mondja: Mert ahol ketten vagy hárman összegyûlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,20)