Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat

 

A Budai Evangélikus Egyházmegye önálló jogi személy, a Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szerint tagozódik a magasabb egyházkormányzati szintekhez, és fogja át a területéhez tartozó egyházközségeket

Elnevezés, elérhetőség:
Név: BUDAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZMEGYE
Esperesi Hivatal: 1123 Budapest Kék Golyó u. 17.
Tel: (1)224-06-40
Mobil: 06-20-824-3373
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Esperesi Hivatal:

 • Az esperesi hivatal az esperes lelkészi állásának megfelelő lelkészi hivatalban működik, amelynek rezsiköltségéhez az egyházmegye évente meghatározott összeggel hozzájárul.
 • Az egyházmegye a hivatali adminisztráció ellátásához irodavezetőt foglalkoztat. Az irodavezető munkáját az esperes irányítja.

Testületek:

 • Elnökség
 • Presbitérium
 • Kibővített presbitérium - a presbitérium ülésére a felelősök meghívhatók!
 • Közgyűlés
 • Bizottságok
 • A közgyűlés, presbitérium, elnökség összetételét az egyházi törvények szabályozzák.
 • A közgyűlés és a presbitérium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, a határozatokat évenként sorszámozva kell nyilvántartani.

Egyházmegyei felelősök feladatai:

 • Gyűjteményi felelős
  • Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény XII. fejezet. 62§(4)
  • Kapcsolattartás a gyűjteményi ágak országos felelőseivel
  • Évfordulókkal és rendezvényekkel kapcsolatban időszakos kiállítás, tárlat összeállítása
  • Fotódokumentáció a kegytárgyakról, az egyházi textíliákról és a képekről, valamint az épületekről
  • Éves beszámoló az elvégzett munkáról
  • Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.
 • GAS felelős
  • Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény VIII. fejezet. 45-48§
  • Az egyházmegyén belül a KÖTELEZŐ GAS-vasárnap kijelölése, szószék-cserékkel
  • A gyűjtés népszerűsítése
  • Az adományok felosztása
  • A beérkezett kérvények véleményezése, és benyújtása az egyházmegyei presbitériumnak.
  • A GAS gyűjtés eredményéről és felhasználásáról szóló jelentés
 • Zenei felelős
  • Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény VII. fejezet. 42-43§
  • Egyházmegyei kántor- és énekkari találkozó szervezése
  • Kántor- és karnagyutánpótlás segítése az egyházmegyén belül
  • Az énekkarral nem rendelkező gyülekezetek segítése a zenei munkájuk fejlesztésében
  • A kezdő énekkarok tanácsolása, kottával való ellátása
  • Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.
 • Diakóniai felelős
  • Törvényi szabályozás: 2005. évi V. törvény V. fejezet. 24-25§
  • A gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálat áttekintése, számontartása és tanácsolása
  • Diakóniai munkában résztvevők találkozójának megszervezése évente egyszer
  • Diakóniai aktivitás inspirálása
  • Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.
 • Gyermekmunka felelős
  • Külön törvényi szabályozás nincsen
  • Figyelembe vehető törvények: 2005. évi V. törvény II- IV fejezet.
  • Az egyházmegyei hittanverseny megszervezése
  • Éves költségigény készítése, ezzel kapcsolatos pályázatok figyelése és előkészítése.
 • A tisztségviselőket és a felelősöket a szolgálatuk elvégzése érdekében útiköltségtérítés, illetve számla ellenében költségtérítés illeti meg. 

Szabályzatok, rendeletek:

Az egyházmegye munkáját szabályozó belső szabályzatok és rendelkezések:

 • Szervezeti és működési szabályzat,
 • Pénzügyi szabályzat,
 • Iratkezelési szabályzat,
 • Leltározási szabályzat.
 • Az egyházmegye közgyűlése további szabályrendeletek alkothat, amelyeket az esperesi hivatal köteles az egyházmegye Egyházközségeinek megküldeni.


Munkaterv:

 • Az egyházmegye az éves munkáját munkaterv alapján végzi. A munkatervet évente kétszer - a naptári év kezdetés és az iskolaév kezdetén - a presbitérium átvizsgálja és a szükséges korrekciókat megteszi.
 • Az egyházmegyei alkalmak szervezésének költségeit az egyházmegye a vendéglátó gyülekezettel együtt vállalja.
 • Minden a Szabályrendeletekben nem tárgyalt ügy esetén a hatályos világi és egyházi törvények szerint kell eljárni.
 • A szabályzatot a Budai Evangélikus Egyházmegye közgyűlése a 2018. november 14-én tartott közgyűlésén megtárgyalta és elfogadta.

 

Keczkó Pál esperes
Dobó György felügyelő

Napi ige

URam, Seregek Istene, újíts meg bennünket! Ragyogtasd ránk orcádat, hogy megszabaduljunk! (Zsolt 80,20)

Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak... (Lk 1,78-79)