Zacher Enikő és Harmati Eszter (Kelenföld) írása az idei cserkésztáborról, Csővárról.

Napi ige

Aki hálaadással áldozik, az dicsõít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását. (Zsolt 50,23)

Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. (1Thessz 5,18)