Új lelkész Nagybörzsönyben

Barcsik Zoltán bemutatkozása

Erős vár a mi Istenünk!

Barcsik Zoltán vagyok, a Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközség megbízott lelkésze. Feleségemmel, Barcsik-Madocsai Lellével érkeztem Nagybörzsönybe, aki pszichológusként dolgozik.

Beosztott lelkészi éveimet Bonyhádon töltöttem fél állású iskolalelkészként a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium és Általános Iskolában, illetve fél állású gyülekezeti beosztott lelkészként a Bonyhád-Hidas-Kismányoki Evangélikus Egyházközségben Aradi András esperes úr mellett. A déli kerületi parókusi vizsga letétele után küldött ki Dr. Fabiny Tamás elnök-püspök a Nagybörzsönyi Evangélikus Egyházközségbe.

Hosszú távú célként tűztük ki, hogy a falu és a környező települések gyermekeit, fiataljait gyülekezetünkbe invitáljuk. A kötelező hittanórák és konfirmandus órák mellett tervezünk olyan zenés estéket, ahol több korosztály megtalálja a számára kedves elfoglaltságot és közben lehetőség nyílik egymás megismerésére. Ilyen lehetőség a kisebb gyermekeknek a kézműves foglalkozás, a nagyobbaknak zenei – és társasjáték klub, a felnőtteknek kötetlen beszélgetés, mindezt sütemények és jó hangulat keretében. Egykori keresztény zenekarok basszusgitárosaként megtapasztaltam, hogy a zene összehozza az embereket, az együtténeklés közelebb visz Istenhez. Külön öröm számunkra, hogy részt vehetünk a gyülekezet énekkarában, amellyel rendszeresen próbálunk és készülünk ünnepi alkalmakra.

Célunk továbbá, hogy a Reménység Háza, amely gyülekezetünk ifjúsági szállása, olyan közösségi házzá váljon, amelyben nemcsak fizikai pihenésre, de lelki elcsendesedére is sor kerülhet.

„Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.” (Zsolt 127,1)

Bízunk abban, hogy szolgálatunk során nemcsak a mi akaratunk, hanem annak az Úrnak az akarata is érvényesül, aki magához akar szeretni bennünket. Hisszük, hogy őáltala és ővele találkozunk abban a közösségben, amelybe elhívott minket. Ebben a közösségben próbálunk meg méltóképpen fáradozni az ő érdeméért.

Barcsik Zoltán

Napi ige

Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. (Péld 19,21)

Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelõtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben? (1Pt 4,7?8)