Pesthidegkút

Gyülekezetünk kórusa 2007 januárjában alakult. A kórustagok mind a gyülekezethez tartoznak, amely csupán kétszáz lelket számlál, így a kórus létszáma is meglehetősen alacsony, alig több mint tíz fő. Kórusvezetőnk 2012-ig Illés Adél és férje, Horváth Bálint volt, azóta Pósné Kukorelly Eszter.

Repertoárunk sok rövidebb darabból áll, amelyeket elsősorban istentiszteleti alkalmakra, illetve egyházi ünnepekre írtak. A zenetörténet minden korszakából énekelünk, kis létszámunk ellenére többnyire négy szólamban. Törekszünk arra, hogy magyarul énekeljünk, mert nagyon fontosnak tartjuk a szövegben felhangzó üzenetet.

Gyülekezeti alkalmakon, egyházi ünnepeken szolgálunk, néha más felekezetek templomában is. A gercsei templomban hagyománnyá vált ökumenikus alkalmakon mindig nagy örömmel énekelünk. Szívesen részt veszünk egyházi kórustalálkozókon.

Az utóbbi években szorosabb kapcsolatot építettünk ki a Máriaremetei Bazilika kórusával, alkalmanként egyesített kórusként tudunk szolgálni. Reméljük, még sok éven át jelent örömöt számunkra a közös éneklés.

Napi ige

Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. (Péld 19,21)

Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelõtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben? (1Pt 4,7?8)