Pesthidegkút

Gyülekezetünk kórusa 2007 januárjában alakult. A kórustagok mind a gyülekezethez tartoznak, amely csupán kétszáz lelket számlál, így a kórus létszáma is meglehetősen alacsony, alig több mint tíz fő. Kórusvezetőnk 2012-ig Illés Adél és férje, Horváth Bálint volt, azóta Pósné Kukorelly Eszter.

Repertoárunk sok rövidebb darabból áll, amelyeket elsősorban istentiszteleti alkalmakra, illetve egyházi ünnepekre írtak. A zenetörténet minden korszakából énekelünk, kis létszámunk ellenére többnyire négy szólamban. Törekszünk arra, hogy magyarul énekeljünk, mert nagyon fontosnak tartjuk a szövegben felhangzó üzenetet.

Gyülekezeti alkalmakon, egyházi ünnepeken szolgálunk, néha más felekezetek templomában is. A gercsei templomban hagyománnyá vált ökumenikus alkalmakon mindig nagy örömmel énekelünk. Szívesen részt veszünk egyházi kórustalálkozókon.

Az utóbbi években szorosabb kapcsolatot építettünk ki a Máriaremetei Bazilika kórusával, alkalmanként egyesített kórusként tudunk szolgálni. Reméljük, még sok éven át jelent örömöt számunkra a közös éneklés.

Napi ige

A szétszóródottakat összegyûjtöm, dicsõvé és hírnevessé teszem õket az egész földön, ahol gyalázták õket. (Zof 3,19b)

Amikor együtt voltak, megkérdezték tõle: Uram, nem ebben az idõben állítod helyre Izráel országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan idõkrõl és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... (ApCsel 1,6?8)