Pesthidegkút

Gyülekezetünk kórusa 2007 januárjában alakult. A kórustagok mind a gyülekezethez tartoznak, amely csupán kétszáz lelket számlál, így a kórus létszáma is meglehetősen alacsony, alig több mint tíz fő. Kórusvezetőnk 2012-ig Illés Adél és férje, Horváth Bálint volt, azóta Pósné Kukorelly Eszter.

Repertoárunk sok rövidebb darabból áll, amelyeket elsősorban istentiszteleti alkalmakra, illetve egyházi ünnepekre írtak. A zenetörténet minden korszakából énekelünk, kis létszámunk ellenére többnyire négy szólamban. Törekszünk arra, hogy magyarul énekeljünk, mert nagyon fontosnak tartjuk a szövegben felhangzó üzenetet.

Gyülekezeti alkalmakon, egyházi ünnepeken szolgálunk, néha más felekezetek templomában is. A gercsei templomban hagyománnyá vált ökumenikus alkalmakon mindig nagy örömmel énekelünk. Szívesen részt veszünk egyházi kórustalálkozókon.

Az utóbbi években szorosabb kapcsolatot építettünk ki a Máriaremetei Bazilika kórusával, alkalmanként egyesített kórusként tudunk szolgálni. Reméljük, még sok éven át jelent örömöt számunkra a közös éneklés.

Napi ige

Megfeledkezik-e csecsemõjérõl az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha õ meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! (Ézs 49,15)

Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétõl, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 8,38?39)