Budaörs

Az énekkar több mint tizenöt évvel ezelőtt elsősorban Isten Szentlelkének munkája nyomán, mintegy az ő ajándékaként jött létre. A kórus első emlékezetes szolgálati alkalma a Budaörsi Evangélikus Egyházközség 2003-ban felépült templomának szentelési ünnepsége volt. Azóta a vasárnapi istentiszteleteken kívül az énekkar rendszeresen részt vesz az egyházmegyei kórustalálkozókon, valamint évente egyszer szolgálatot vállal a „Budaörsi advent” szombati szabadtéri ökumenikus imaalkalmain. A kórusnak kiterjedt nemzetközi kapcsolatai nincsenek, de többször szolgált a felvidéki, sajógömöri testvérgyülekezetben. A kórus vezetője, Kecskés Balázs zongoraművész és zeneszerző, néhány művét és gyülekezeti énekfeldolgozását kifejezetten a budaörsi énekkar számára komponálta.

Közösségünk legfontosabb célja nem kevesebb, mint az, hogy a zene mint „mennyei művészet” segítségével bepillanthassunk Isten országába, ahol János apostol szavai szerint szüntelenül zeng az Úr nevének dicsérete, Mózes hálaéneke és Isten Bárányának dicsőítő éneke (Jel 15,3). Közös énekléseink során nemcsak kórusunk hűséges tagjai, hanem talán hallgatóink is részt vehetnek ebben a csodálatos kalandban.

Napi ige

Elõírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. (Hós 8,12)

Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. (Jn 18,37c)