Budaörs

Az énekkar több mint tizenöt évvel ezelőtt elsősorban Isten Szentlelkének munkája nyomán, mintegy az ő ajándékaként jött létre. A kórus első emlékezetes szolgálati alkalma a Budaörsi Evangélikus Egyházközség 2003-ban felépült templomának szentelési ünnepsége volt. Azóta a vasárnapi istentiszteleteken kívül az énekkar rendszeresen részt vesz az egyházmegyei kórustalálkozókon, valamint évente egyszer szolgálatot vállal a „Budaörsi advent” szombati szabadtéri ökumenikus imaalkalmain. A kórusnak kiterjedt nemzetközi kapcsolatai nincsenek, de többször szolgált a felvidéki, sajógömöri testvérgyülekezetben. A kórus vezetője, Kecskés Balázs zongoraművész és zeneszerző, néhány művét és gyülekezeti énekfeldolgozását kifejezetten a budaörsi énekkar számára komponálta.

Közösségünk legfontosabb célja nem kevesebb, mint az, hogy a zene mint „mennyei művészet” segítségével bepillanthassunk Isten országába, ahol János apostol szavai szerint szüntelenül zeng az Úr nevének dicsérete, Mózes hálaéneke és Isten Bárányának dicsőítő éneke (Jel 15,3). Közös énekléseink során nemcsak kórusunk hűséges tagjai, hanem talán hallgatóink is részt vehetnek ebben a csodálatos kalandban.

Napi ige

A szétszóródottakat összegyûjtöm, dicsõvé és hírnevessé teszem õket az egész földön, ahol gyalázták õket. (Zof 3,19b)

Amikor együtt voltak, megkérdezték tõle: Uram, nem ebben az idõben állítod helyre Izráel országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan idõkrõl és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... (ApCsel 1,6?8)