Budapest-Kelenföld

Gyülekezetünkben az ezerkilencszázharmincas évektől folyamatosan működik énekkar, alapítója Weltler Jenő volt. Később, 1943–51 között Kapi-Králik Jenő vezette az énekkart, akit Sulyok Imre zeneszerző váltott. Sulyok Imre ötvennégy éven keresztül volt a gyülekezet orgonista-kántora. Az énekkar vezetését 1980-ban Bence Gábor kapta meg Sulyok Imrétől, mára tehát majd negyven éve áll a kórus élén.

Oratorikus művek előadásában az énekkar kíséretére szerveződött 1987-ben a gyülekezeti kamarazenekar, amely – az énekkar gyakorlatához hasonlóan – a munkaévben hetente tart próbát. A zenekar koncertmestere megalakulása óta Hoós Andrea hegedűművész.

A kórus létszáma húsz-huszonöt fő, a zenekar tíz-tizenöt zenészből áll.

Az együttes átlagosan havonta szolgál a gyülekezet istentiszteletein. Nagyünnepek idején természetesen gyakoribbak a szolgálatok is. A nagyünnepek másnapján, tehát évente háromszor, az együttes „nyitott éneklést” szervez, amely alkalomkor bárki zeneszerető bekapcsolódhat a kórusba vagy a zenekarba, ha a szolgálat előtt másfél órával részt vesz a próbán.

Önálló egyházzenei hangversenyt évente két alkalommal tartunk: októberben, a templomszentelési évforduló idején és nyár elején, a munkaév zárásakor. Harmadikként ide számíthatjuk a szinte minden évben más passiói szolgálatot is.

Törekvésünk az, hogy a zeneegyüttes tevékenysége méltó módon illeszkedjen az istentiszteleti liturgiába, s ne váljon öncélú művészkedéssé. Az együttes repertoárján elsősorban barokk oratorikus művek (kantáták, egyházi koncertek) szerepelnek, valamint a későreneszánsz és a korabarokk kor német evangélikus egyházi zenéje (motetták, korálfeldolgozások). Gyakran szólaltatunk meg XX. századi magyar művet is, elsősorban Sulyok Imrének az együttes számára készített kompozícióit.

Napi ige

A szétszóródottakat összegyûjtöm, dicsõvé és hírnevessé teszem õket az egész földön, ahol gyalázták õket. (Zof 3,19b)

Amikor együtt voltak, megkérdezték tõle: Uram, nem ebben az idõben állítod helyre Izráel országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan idõkrõl és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... (ApCsel 1,6?8)