Budapest Kelenföld - Fővárosi Protestáns Kántorátus

Az együttes 1996-ban jött létre Dobszay László kezdeményezésére, alapító karnagyai Bence Gábor és Bódiss Tamás. A célkitűzés a rendszeres, magas színvonalú, a liturgiával szerves egységet alkotó templomi zenei élet biztosítása volt – kezdetben egy protestáns és egy katolikus együttes alapításával. Azóta a munkaév vasárnapjain megszakítás nélkül zajlik a zsoltározó istentiszteletek zenei szolgálata a kelenföldi evangélikus templomban. A szolgáló közösség tagjai a Zeneakadémia egyházzene tanszakához, a fóti Kántorképző Intézethez és a kelenföldi gyülekezethez kötődő kórusénekesek.

Az alkalmakon a gyülekezet bekapcsolódik az egyszólamú korálok, a gregorián anyag és a genfi zsoltárok éneklésébe, míg az együttes alternatim tételekkel és motettákkal teszi díszesebbé a közös imádságot. A szolgálatok gerincét a korabarokk evangélikus törzsanyag adja, emellett törekszünk arra, az egyházi év adott szakához illeszkedő XX., illetve XXI. századi művek vagy korál-feldolgozások is szerepeljenek a szolgálatok műsorán.

A vesperák zenei anyagának összeállítása jelentősen hozzájárult az evangélikus egyházban 2007-ben használatba vett Gyülekezeti liturgikus könyv szerkesztési munkájához. Az egyházi év ívét követő folyamatos repertoárbővítés a zenei vezetők számára izgalmas szakmai feladat és hitbéli megerősödés forrása egyben.

Az együttes alkalmanként szívesen vállal szolgálatot gyülekezetekben, továbbképzéseken, közegyházi és ökumenikus találkozókon – liturgikus keretben vagy előadással egybekötve. Külföldi útjaink eddig Bajorországba és Finnországba vezettek, itthon norvég és észt zenésztársakat fogadtunk. 2018-tól az együttes vezetője Pap Kinga Marjatta.

https://www.facebook.com/Fővárosi-Protestáns-Kántorátus

 

Napi ige

Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. (Péld 19,21)

Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelõtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben? (1Pt 4,7?8)