Budavár - Schütz

1955 szeptemberében Csorba István – akkor elsőéves zeneakadémiai hallgató – vezetésével  megalakult a Budavári Schütz kórus. 55 év elteltével, 2011-ben Bán István orgonaművész-egyházzenész vette át vezetését, majd 2018 októberétől Hacknauer Bettina egyházzenész-karvezető lett az kórus karnagya.

Jelenlegi tagjai lelkes, énekelni szerető és tudó gyülekezeti tagok. Az egyházi év időszakaiban a kórus rendszeresen lát el zenei szolgálatot a 11 órakor kezdődő istentiszteleten. Emellett az évek során hagyománnyá vált a húsvét hajnali istentiszteleten való éneklés szolgálata, melynek zenei tételeit Ferenczi Ilona zenetörténész állította össze. Ezen az alkalmon a kórus tagjai mellett más gyülekezeti tagok is örömmel szolgálnak, és kb. harmincan énekelnek együtt.

A kórus jelenlegi létszáma 23 fő, 2019 októberében volt egy éve, hogy együtt dolgoznak karnagyukkal. Hetente egyszer, szerda este próbálnak a gyülekezet kápolnájában.

Az istentiszteleteken előszeretettel énekelnek korabarokk német zeneszerzők tollából való korálfeldolgozásokat, motettákat, de kortárs zeneszerzők művei is gyakran előtérbe kerülnek.

 

Napi ige

Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. (Péld 19,21)

Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelõtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben? (1Pt 4,7?8)