Budavár - Schütz

1955 szeptemberében Csorba István – akkor elsőéves zeneakadémiai hallgató – vezetésével  megalakult a Budavári Schütz kórus. 55 év elteltével, 2011-ben Bán István orgonaművész-egyházzenész vette át vezetését, majd 2018 októberétől Hacknauer Bettina egyházzenész-karvezető lett az kórus karnagya.

Jelenlegi tagjai lelkes, énekelni szerető és tudó gyülekezeti tagok. Az egyházi év időszakaiban a kórus rendszeresen lát el zenei szolgálatot a 11 órakor kezdődő istentiszteleten. Emellett az évek során hagyománnyá vált a húsvét hajnali istentiszteleten való éneklés szolgálata, melynek zenei tételeit Ferenczi Ilona zenetörténész állította össze. Ezen az alkalmon a kórus tagjai mellett más gyülekezeti tagok is örömmel szolgálnak, és kb. harmincan énekelnek együtt.

A kórus jelenlegi létszáma 23 fő, 2019 októberében volt egy éve, hogy együtt dolgoznak karnagyukkal. Hetente egyszer, szerda este próbálnak a gyülekezet kápolnájában.

Az istentiszteleteken előszeretettel énekelnek korabarokk német zeneszerzők tollából való korálfeldolgozásokat, motettákat, de kortárs zeneszerzők művei is gyakran előtérbe kerülnek.

 

Napi ige

A szétszóródottakat összegyûjtöm, dicsõvé és hírnevessé teszem õket az egész földön, ahol gyalázták õket. (Zof 3,19b)

Amikor együtt voltak, megkérdezték tõle: Uram, nem ebben az idõben állítod helyre Izráel országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan idõkrõl és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... (ApCsel 1,6?8)