Szeptember

Dátum: 2019-09-11
Időpont: szerda, 09:00-13:00
Helyszín: Budafoki templom, gyülekezeti terem
Homiletika: Fodor Viktor
Előadás: Vincze Katalin: A hittanóra egy boldog óra?

- 2019. szeptember 14. szombat 09:30 - diakóniai megbeszélés - Madocsai Dániel (kevés résztvevő)

- hittan csoportok bejelentése, ha már beküldött adatokban változás történt, email nekem és Kiss Valériának

- LMK időpontok, helyszínek a honlapon, új program: kötetlen baráti találkozás, 2019.11.17. vasárnap 19:00 egy budai sörözőben

- ma egyházmegyei presbiteri, éves munkarend elfogadása

- LÉM képzési rendszer: OLMK 5 évenként 1, LA 2 alkalom, ebből az egyik a vezető képző

- Éves esperesi beszélgetés, kötelező önértékelés

- Minősítési kollokvium (része a vizitáció is) 5 évente

 

Napi ige

Gyülekezete szilárdan áll majd elõttem. (Jer 30,20a)

[Krisztus Jézusban] az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban? (Ef 2,21)