Szeptember

Dátum: 2019-09-11
Időpont: szerda, 09:00-13:00
Helyszín: Budafoki templom, gyülekezeti terem
Homiletika: Fodor Viktor
Előadás: Vincze Katalin: A hittanóra egy boldog óra?

- 2019. szeptember 14. szombat 09:30 - diakóniai megbeszélés - Madocsai Dániel (kevés résztvevő)

- hittan csoportok bejelentése, ha már beküldött adatokban változás történt, email nekem és Kiss Valériának

- LMK időpontok, helyszínek a honlapon, új program: kötetlen baráti találkozás, 2019.11.17. vasárnap 19:00 egy budai sörözőben

- ma egyházmegyei presbiteri, éves munkarend elfogadása

- LÉM képzési rendszer: OLMK 5 évenként 1, LA 2 alkalom, ebből az egyik a vezető képző

- Éves esperesi beszélgetés, kötelező önértékelés

- Minősítési kollokvium (része a vizitáció is) 5 évente

 

Napi ige

Elõírhatok nekik ezernyi törvényt, azt gondolják, nem tartozik rájuk. (Hós 8,12)

Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról: mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. (Jn 18,37c)