Szeptember

Dátum: 2019-09-11
Időpont: szerda, 09:00-13:00
Helyszín: Budafoki templom, gyülekezeti terem
Homiletika: Fodor Viktor
Előadás: Vincze Katalin: A hittanóra egy boldog óra?

- 2019. szeptember 14. szombat 09:30 - diakóniai megbeszélés - Madocsai Dániel (kevés résztvevő)

- hittan csoportok bejelentése, ha már beküldött adatokban változás történt, email nekem és Kiss Valériának

- LMK időpontok, helyszínek a honlapon, új program: kötetlen baráti találkozás, 2019.11.17. vasárnap 19:00 egy budai sörözőben

- ma egyházmegyei presbiteri, éves munkarend elfogadása

- LÉM képzési rendszer: OLMK 5 évenként 1, LA 2 alkalom, ebből az egyik a vezető képző

- Éves esperesi beszélgetés, kötelező önértékelés

- Minősítési kollokvium (része a vizitáció is) 5 évente

 

Napi ige

Megfeledkezik-e csecsemõjérõl az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha õ meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! (Ézs 49,15)

Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétõl, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 8,38?39)