Szeptember

Dátum: 2019-09-11
Időpont: szerda, 09:00-13:00
Helyszín: Budafoki templom, gyülekezeti terem
Homiletika: Fodor Viktor
Előadás: Vincze Katalin: A hittanóra egy boldog óra?

- 2019. szeptember 14. szombat 09:30 - diakóniai megbeszélés - Madocsai Dániel (kevés résztvevő)

- hittan csoportok bejelentése, ha már beküldött adatokban változás történt, email nekem és Kiss Valériának

- LMK időpontok, helyszínek a honlapon, új program: kötetlen baráti találkozás, 2019.11.17. vasárnap 19:00 egy budai sörözőben

- ma egyházmegyei presbiteri, éves munkarend elfogadása

- LÉM képzési rendszer: OLMK 5 évenként 1, LA 2 alkalom, ebből az egyik a vezető képző

- Éves esperesi beszélgetés, kötelező önértékelés

- Minősítési kollokvium (része a vizitáció is) 5 évente

 

Napi ige

Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az Úr tervei valósulnak meg. (Péld 19,21)

Legyetek tehát bölcsek és józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenekelõtt legyetek kitartóak az egymás iránti szeretetben? (1Pt 4,7?8)