LMK - 2019. szeptember

- LMK beosztás, helyszín, szolgálók. (Budakeszi cseréről való egyeztetés)

- hittanórák lejelentésének határideje: szeptember 30.

- OLMK témákról való egyeztetés

- Bence Áron megyei beosztott lelkész helyettesítésekre megkérhető

- ma megyei presbiteri ülés, éves munkaterv megbeszélése 

Napi ige

A szétszóródottakat összegyûjtöm, dicsõvé és hírnevessé teszem õket az egész földön, ahol gyalázták õket. (Zof 3,19b)

Amikor együtt voltak, megkérdezték tõle: Uram, nem ebben az idõben állítod helyre Izráel országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan idõkrõl és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... (ApCsel 1,6?8)