Dátum: 2021-05-05
Időpont: szerda, 09:00-13:00
Helyszín: Csillaghegy
Homiletika: Zólyomi Mátyás

Dátum: 2021-06-15
Időpont: Családi LMK keddtől péntekig
Helyszín: Piliscsaba

Napi ige

A szétszóródottakat összegyûjtöm, dicsõvé és hírnevessé teszem õket az egész földön, ahol gyalázták õket. (Zof 3,19b)

Amikor együtt voltak, megkérdezték tõle: Uram, nem ebben az idõben állítod helyre Izráel országát? Így válaszolt nekik: Nem a ti dolgotok, hogy olyan idõkrõl és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek... (ApCsel 1,6?8)