Kötelező offertóriumok 2019

  1. Templomépítések és renoválások támogatására tartandó offertórium.

Időpontja: Vízkereszt utáni 1.vasárnap. Január 13. 

  1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálatot szolgáló offertótrium.

Időpontja:. Böjt 5. vasárnapja. Április 7. (GAS vasárnap szószék cserével) 

  1. Egyházzenét támogató offertórium.

Időpontja: Húsvét utáni 4. vasárnap. Május 19. 

  1. Misszió céljára szolgáló offertórium.

Időpontja: Exaudi vasárnapja. Június 2. 

  1. Gyógykezelési offertórium.

Időpontja: Szentháromság utáni 2. vasárnap. Június  30. 

  1. Ifjúsági offertórium.

Időpontja: Szeptember első vasárnapja. Szeptember  1. 

  1. Szórvány-gyülekezetek megsegítésére szolgáló offertórium.

Időpontja: Szentháromság ü. utáni 18. vasárnap. Október 20. 

  1. Biblia terjesztését szolgáló offertórium.

Időpontja: Október hó utolsó vasárnapja. Október 27. 

  1. Egyházmegyei járulék

Időpontja: folyamatos, legkésőbb december 15. 

 

A Budai Evangélikus Egyházmegye  számlaszáma:  OTP   11702036-20699619 

Az offertóriumok beküldési határideje: 15 nappal az offertórium összegyűjtése után. Kérjük, hogy ezt az időpontot tartsák be, mert késedelem esetén 100 Ft/nap díjat számolunk fel. 

 

Budapest, 2019. január 14.                            

Keczkó Pál
esperes

 

Napi ige

Megfeledkezik-e csecsemõjérõl az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? De ha õ meg is feledkeznék, én akkor sem feledkezem meg rólad! (Ézs 49,15)

Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétõl, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. (Róm 8,38?39)