Kötelező offertóriumok 2022.

  1. Templomépítések és renoválások támogatására tartandó offertórium.

Időpontja: Vízkereszt utáni 1.vasárnap. Január 9.

  1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálatot szolgáló offertótrium.

Időpontja:. Böjt 5. vasárnapja. Április 3. (GAS vasárnap szószék cserével) 

  1. Egyházzenét támogató offertórium.

Időpontja: Húsvét utáni 4. vasárnap. Május 15. 

  1. Misszió céljára szolgáló offertórium.

Időpontja: Exaudi vasárnapja. Május 29. 

  1. Gyógykezelési offertórium.

Időpontja: Szentháromság utáni 2. vasárnap. Június  26. 

  1. Ifjúsági offertórium.

Időpontja: Szeptember első vasárnapja. Szeptember  4. 

  1. Szórvány-gyülekezetek megsegítésére szolgáló offertórium.

Időpontja: Szentháromság ü. utáni 18. vasárnap. Október 16. 

  1. Biblia terjesztését szolgáló offertórium.

Időpontja: Október hó utolsó vasárnapja. Október 30. 

  1. Egyházmegyei járulék

Időpontja: folyamatos, legkésőbb december 15. 

 

A Budai Evangélikus Egyházmegye  számlaszáma:  OTP   11702036-20699619 

Az offertóriumok beküldési határideje: 15 nappal az offertórium összegyűjtése után. 

 

Budapest, 2022. január 4.                            

Keczkó Pál
esperes

 

Napi ige

Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok - így szól az Úr? (Jer 31,34)

Ekkor megkérdezték tõle: Mit tegyünk, hogy Istennek tetszõ dolgokat cselekedjünk? Jézus ezt felelte nekik: Az az Istennek tetszõ dolog, hogy higgyetek abban, akit õ küldött. (Jn 6,28-29)