Kötelező offertóriumok 2021

  1. Templomépítések és renoválások támogatására tartandó offertórium.

Időpontja: Vízkereszt utáni 1.vasárnap. Január 10.

  1. Gusztáv Adolf Segélyszolgálatot szolgáló offertótrium.

Időpontja:. Böjt 5. vasárnapja. Március 21. (GAS vasárnap szószék cserével) 

  1. Egyházzenét támogató offertórium.

Időpontja: Húsvét utáni 4. vasárnap. Május 2. 

  1. Misszió céljára szolgáló offertórium.

Időpontja: Exaudi vasárnapja. Május 16. 

  1. Gyógykezelési offertórium.

Időpontja: Szentháromság utáni 2. vasárnap. Június  13. 

  1. Ifjúsági offertórium.

Időpontja: Szeptember első vasárnapja. Szeptember  5. 

  1. Szórvány-gyülekezetek megsegítésére szolgáló offertórium.

Időpontja: Szentháromság ü. utáni 18. vasárnap. Október 3. 

  1. Biblia terjesztését szolgáló offertórium.

Időpontja: Október hó utolsó vasárnapja. Október 31. 

  1. Egyházmegyei járulék

Időpontja: folyamatos, legkésőbb december 15. 

 

A Budai Evangélikus Egyházmegye  számlaszáma:  OTP   11702036-20699619 

Az offertóriumok beküldési határideje: 15 nappal az offertórium összegyűjtése után. Kérjük, hogy ezt az időpontot tartsák be, mert késedelem esetén 100 Ft/nap díjat számolunk fel. 

 

Budapest, 2020. január 6.                            

Keczkó Pál
esperes

 

Napi ige

Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az õ nevét! (Zsolt 34,4)

Mert Istennek minden ígéretére [Jézus Krisztusban] van az igen, és ezért általa mondunk áment, Isten dicsõségére. (2Kor 1,20)